Почитувани,

Добродојдовте на новата веб-страница на Државната комисија за спречување на корупција.

Претходната интернет страница (www.dksk.org.mk) веќе нема да се ажурира, но ќе може да пристапите до неа како архива за одредени содржини.  

 

Со почит,
Државна комисија за спречување на корупцијата

 

 


Соопштение

Начинот на постапување на државните институции, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и другите правни лица што располагаат со државен капитал во период на изборен процес поврзан со локалните избори 2017 година, утврден со членовите 11 и 12 од Законот за спречување на корупцијата (,,Службен весник на Република Македонија" бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08, 145/10, 97/2015 и 148/2015) престанува да важи со денот на објавување на Заклучокот за завршени Локални избори 2017 година за избор на членови на советите на општините и советот на Град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје со број 11-2785/1 од 14.11.2017 година, донесен од Државната изборна комисија.

Тоа истовремено значи дека при донесување одлуки што произлегуваат од Вашата надлежност и тековно работење, не е потребно да барате мислење од Државната комисија за спречување на корупцијата.

Заклучок за завршени локални избори 2017 на ДИК 


Генерално мислење

Државната комисија за спречување на корупцијата на 204-тата седница одржана на 15.08.2017 година по однос на прашања за постапување од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје го донесе следното МИСЛЕЊЕ (кликни тука) кое се однесува на органите на државната управа, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независните регулаторни тела основани од државата, трговските друштва основани од државата и други институции основани од државата и другите државни органи.


ДКСК и Транспаренси Интернешнл Македонија склучија Меморандум за соработка

Државната комисија за спречување корупцијата и Транспаренси Интернешнл Македонија склучија Меморандум за соработка со цел остварување на активности од заеднички интерес кои што ќе бидат резултат на програмата за заемна соработкa преку проектот „Зајакнување на националниот систем на интегритет во земјите од Западен Балкан  и Турција и следење на развојот на антикорупциските реформи”, поддржан од Европската унија и Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија.

Меморандумот за соработка го потпишаа Претседателот на  Државната комисија за спречување корупцијата д-р Игор Тантуровски и Претседателката на Транспаренси Интернешнл Македонија д-р Слаѓана Тасева.

Меморандумот опфаќа соработка во активностите за зајакнување на ефикасната примената на законот за заштита на укажувачи, соработка и комуникација помеѓу ДКСК и ТИ-М, размена на информации, заедничка соработка и присутност на јавните дебати, работилници, конференции за подигање на јавната свест и презентација на заеднички реализираните активности на официјалните веб страни на потписниците на Меморандумот.

Прочитај повеќе


Соопштение

Државната комисија за спречување корупцијата и Транспаренси Интернешнл Македонија ќе склучат Меморандум за соработка со цел остварување на активности од заеднички интерес кои што ќе бидат резултат на програмата за заемна соработкa преку проектот „Зајакнување на националниот систем на интегритет во земјите од Западен Балкан  и Турција и следење на развојот на антикорупциските реформи”, поддржан од Европската унија и Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија.

Настанот ќе се одржи на 15 ноември 2017 година во просториите на Државната комисија за спречување корупцијата,  со почеток во 11:00 часот.


Меѓународна работилница на тема „Превенција на корупцијата, судирот на интереси и заштита на укажувачите“

Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со инструментот TAIEX на Европската комисија и во партнерство со Антикорупциската агенција на Република Италија организираше меѓународна работилница на тема „Превенција на корупцијата, судирот на интереси и заштита на укажувачите“.

На настанот со воведни говори се обратија Претседателот на Државната комисија за спречување на корупцијата д-р Игор Тантуровски, Јоана Штуберт од Делегацијата на Европската унија во Македонија, Државниот секретар во Министерството за внатрешни работи Магдалена Несторовска, Лука Трифоне од Антикорупциската агенција на Република Италија и Амбасадорот на Република Италија во Република Македонија Карло Ромео.

- Борбата против корупцијата бара постојан ангажман на сите релевантни тела во земјата кои постапуваат согласно нивните законски утврдени надлежности. Неспорен е фактот дека за ефикасно справувањето со ова современо зло подеднакво e важно унапредување на превентивните и на репресивните механизми,  алатки и  постапувања, како и континуирано јакнење на капацитетите на антикорупциските тела. Токму во таа насока е и одржувањето на оваа работилница како follow up на состанокот одржан во јули оваа година во рамките на Самитот во Трст а како продолжение на залагањата на Берлинскиот процес, истакна Тантуровски.

Прочитај повеќе