Вие сте овде:

Состав на Државната комисија за спречување на корупција

Актуелниот Состав на Државната комисија за спречување на корупција: 

1. м-р Сузана Таскова Аџикотарева, член(CV)

2. Најдо Спасевски, член (CV)


Поранешен состав на Државната комисија за спречување на корупција:

  1. 1. д-р Игор Тантуровски, претседател(CV)
  2. 2. д-р Фарије Алиу, член(CV)
  3. 3. Горан Миленков, член(CV)
  4. 4. м-р Жаклина Дамческа, член(CV)
  5. 5. Сејди Халили, член(CV)
  6. 6. м-р Сузана Таскова Аџикотарева, член(CV)
  7. 7. Најдо Спасевски, член (CV)